Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 09:41:25 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16692Tiêu đề: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:41:25 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô cho em hỏi công thức 1 điểm bất kì là cực đại cách 2 nguồn A, B  đều có công thức chung: u = 2Acos(wt + [tex]\frac{\pi (d2+d1)}{\lambda }[/tex]) còn cực tiểu u = 0 có phải không ạ?
giúp em giải câu này với ạ?
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng pha tại A và B đang dao động điều hòa vuông góc với mặt nước tạo ra hai sóng với bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 1,6cm. Biết AB = 12cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO là?


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:55:32 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
AO = 6 cm
AC = 10 cm
trên CO ta có
6[tex]\leq[/tex] d [tex]\leq[/tex]10 (*)
để dao động ngược pha nguồn
 (2 pi d ) / lamda = ( 2k +1) pi
từ đây rút ra d = (2k +1 ) lamda / 2 = 0,8 ( 2k +1)
thay lại vào (*)
số k nguyên chính là số điểm cần tìm