Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:18:37 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16686Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:18:37 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Giải giúp em và cho em hỏi bài này "tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên" có giống với "số vân quan sát được" hay không?
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda[/tex]1 = 0,4[tex]\mu[/tex]m;[tex]\lambda[/tex]2 = 0,5[tex]\mu[/tex]m; [tex]\lambda[/tex]3 = 0,6[tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng tiếp theo cùng màu vân sáng trung tâm có tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên là:
Đ/a: 20


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:33:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Giải giúp em và cho em hỏi bài này "tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên" có giống với "số vân quan sát được" hay không?
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda[/tex]1 = 0,4[tex]\mu[/tex]m;[tex]\lambda[/tex]2 = 0,5[tex]\mu[/tex]m; [tex]\lambda[/tex]3 = 0,6[tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng tiếp theo cùng màu vân sáng trung tâm có tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên là:
Đ/a: 20

cái câu này nói thật đọc thì chỉ hiểu là có 3 TH tính số vân đơn sắc lambda 1 hay lambda 2 hay lambda3. lấy 1 trong 3 TH ra tính, còn nếu ĐA 20 thì chắc là tính tổng số vân đơn sắc rồi


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 08:24:55 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Giải giúp em và cho em hỏi bài này "tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên" có giống với "số vân quan sát được" hay không?
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda[/tex]1 = 0,4[tex]\mu[/tex]m;[tex]\lambda[/tex]2 = 0,5[tex]\mu[/tex]m; [tex]\lambda[/tex]3 = 0,6[tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng tiếp theo cùng màu vân sáng trung tâm có tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên là:
Đ/a: 20
theo mình thì "tổng các số vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên" và "tổng số vân sáng quan sát được" là khác nhau. "tổng số vân sáng quan sát được" là đếm xem có bao nhiêu vân sáng, tức là các vân trùng nhau chỉ tính là một vân. Còn "tổng các số vân sáng đơn sắc riêng biệt của một trong ba bức xạ trên" thì mình thấy bài thường hỏi "tính tổng các số vân sáng đơn sắc" tức là ĐA của bài phải là đơn sắc của 1+đơn sắc của 2+ đơn sắc của 3