Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:11:21 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16685Tiêu đề: Điện xoay chiều (2)
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:11:21 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô cho em công thức chung cho dạng bài này với ạ:
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R = 30[tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB chỉ có điện dung C = [tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }[/tex]F. Điện áp hai đầu đoạn mạch [tex]u_{AB}[/tex] =U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t(V). Để điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] cực đại, độ tự cảm L có giá trị?Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều (2)
Gửi bởi: kôkaoa trong 02:41:22 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô cho em công thức chung cho dạng bài này với ạ:
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R = 30[tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB chỉ có điện dung C = [tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }[/tex]F. Điện áp hai đầu đoạn mạch [tex]u_{AB}[/tex] =U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t(V). Để điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] cực đại, độ tự cảm L có giá trị?UAMmax khi [tex]ZL=\frac{ZC+\sqrt{4R^{2}+ZC}}{2}[/tex]
 :D