Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:03:53 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16684Tiêu đề: Điện xoay chiều (1)
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:03:53 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô giúp em tính [tex]\varphi[/tex]L như thế nào với ạ?
Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 50[tex]\Omega[/tex], tụ điện có dung kháng 50[tex]\Omega[/tex] và một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100[tex]\Omega[/tex]. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = [tex]200\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là?Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều (1)
Gửi bởi: kôkaoa trong 02:55:49 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô giúp em tính [tex]\varphi[/tex]L như thế nào với ạ?
Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 50[tex]\Omega[/tex], tụ điện có dung kháng 50[tex]\Omega[/tex] và một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100[tex]\Omega[/tex]. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = [tex]200\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là?


dễ dàng ==> u sớm pha hơn i góc pi/4
cuộn dây thuần cảm ==> u dây sớm pha hơn i pi/2
==> phi ud=pi/4