Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duyphuoc1509 trong 10:01:15 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16676Tiêu đề: bài giao thoa sóng cơ khó cần lời giải
Gửi bởi: duyphuoc1509 trong 10:01:15 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
giao thoa với 2 nguồn sóng cùng pha đặt cách nhau 30 cm, lamda= 4cm
gọi M là điểm nằm trên trung trực của 2 nguồn dao động cùng pha với 2 nguồn
tìm khoảng cách từ M đến A


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng cơ khó cần lời giải
Gửi bởi: tsag trong 10:11:31 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
giao thoa với 2 nguồn sóng cùng pha đặt cách nhau 30 cm, lamda= 4cm
gọi M là điểm nằm trên trung trực của 2 nguồn dao động cùng pha với 2 nguồn
tìm khoảng cách từ M đến A
Bạn oi, hinh nhu đề còn thiếu dữ kiện thì phải, ví dụ như MA ngắn nhất


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng cơ khó cần lời giải
Gửi bởi: duyphuoc1509 trong 10:20:16 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
giao thoa với 2 nguồn sóng cùng pha đặt cách nhau 30 cm, lamda= 4cm
gọi M là điểm nằm trên trung trực của 2 nguồn dao động cùng pha với 2 nguồn
tìm khoảng cách từ M đến A ngắn nhất


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng cơ khó cần lời giải
Gửi bởi: tsag trong 10:42:33 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
giao thoa với 2 nguồn sóng cùng pha đặt cách nhau 30 cm, lamda= 4cm
gọi M là điểm nằm trên trung trực của 2 nguồn dao động cùng pha với 2 nguồn
tìm khoảng cách từ M đến A min
Giải
uA=2a.cos(wt-30pi/4)
uM=2a.cos(wt-2pid/4) (d la khoảng cách từ M đến A)
để M cùng pha với A thì
2pid/4-30pi/4=k2pi
=>d=(k+3,75).4
Do d là cạnh huyền( bạn vẽ hình ra giúp mình)
d>15=>k>0
=>d min khi k=1
d=(1+3,75)4=18


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng cơ khó cần lời giải
Gửi bởi: echxu_vnn trong 10:59:14 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
giao thoa với 2 nguồn sóng cùng pha đặt cách nhau 30 cm, lamda= 4cm
gọi M là điểm nằm trên trung trực của 2 nguồn dao động cùng pha với 2 nguồn
tìm khoảng cách từ M đến A

theo mình thì :
có 2 nguồn cùng pha mà M thuộc trung trực
=> khoảng cách từ M đến nguồn tính theo ct: d=k[tex].\lambda[/tex]
=> d>15
dmin=16 <=> k=4