Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngockhanhkaka_1507 trong 04:28:24 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16657Tiêu đề: Hỏi đáp công thức vật lý
Gửi bởi: Ngockhanhkaka_1507 trong 04:28:24 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Các thầy giúp em câu này với. Câu này hơi ngớ ngẩn 1 chút. Cho mình hỏi tại sao động năng tương đối tính tính bằng công thức W=0.5x khối lượng tương đối tính x (vận tốc)^2 lại sai???? mak phải tính bằng công thức W= năng lượng toàn phần - năng lượng nghỉ!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đáp công thức vật lý
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:16:27 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Các thầy giúp em câu này với. Câu này hơi ngớ ngẩn 1 chút. Cho mình hỏi tại sao động năng tương đối tính tính bằng công thức W=0.5x khối lượng tương đối tính x (vận tốc)^2 lại sai???? mak phải tính bằng công thức W= năng lượng toàn phần - năng lượng nghỉ!!!!

động năng [tex]W_d = W - W_t = (\gamma -1)m_0c^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}-1 \right)m_0c^2[/tex]

Trong cơ học cổ điển, ta đều xét các chuyển động có vận tốc rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng , v<<c,
Quy tắc làm gần đúng trong toán : [tex]\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=(1- \frac{v^2}{c^2} ) ^{-1/2} \approx 1+ \frac{v^2}{2c^2}[/tex]
Khi đó [tex]W_d \approx \frac{m_0v^2}{2}[/tex]


Vậy Công thức cổ điển là 1 TH của thuyết tương đối thôi bạn ạ