Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:41:26 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16653Tiêu đề: Toán tọa độ Oxy
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:41:26 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD có AC = 2 BD và I(2;1) là giao
điểm hai đường chéo. Biết M (0;1/3) nằm trên đường thẳng AB, N(0;7) nằm trên đường thẳng CD. Tìm
tọa độ điểm B biết B có hoành độ dương.


Tiêu đề: Trả lời: Toán tọa độ Oxy
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:26:45 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Cách làm của tui:

Lấy [tex]N'[/tex] đối xứng với [tex]N[/tex] qua [tex]I[/tex], từ đó tìm được tọa độ [tex]N[/tex]', từ [tex]M[/tex] và [tex]N[/tex]' tìm được pt đt [tex]AB[/tex]
Từ [tex]I[/tex] kẻ [tex]IK \ \perp \ AB[/tex], tính được [tex]IK[/tex]
[tex]\tan \widehat{KBI}=\dfrac{AC}{BD}=2 \rightarrow \cos^2 \widehat{KBI}=\dfrac{1}{5} \\ \rightarrow \sin \widehat{KBI}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{IK}{IB} \rightarrow IB \rightarrow B[/tex]
Từ điều kiện để tìm tọa độ B