Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:38:31 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16652Tiêu đề: Phép đếm trong toán tổ hợp
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:38:31 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp: (giải chi tiết giúp em)
Từ một bộ bài Tú lơ khơ gồm 52 con (13 bộ tứ). Người ta rút 5 con bất kỳ. Tính
xác suất để rút được 2 con thuộc một bộ tứ, 2 con thuộc bộ tứ khác, con thứ 5 thuộc bộ tứ khác nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Phép đếm trong toán tổ hợp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:54:22 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Cách chọn 5 con bất kỳ [tex]C_{52}^5[/tex]
Có [tex]C_{13}^3[/tex] cách chọn ra 3 bộ tứ
Có [tex]C^2_4.C^2_4.C^1_4.3[/tex] cách chọn thỏa mãn đề bài
Vậy xác suất là [tex]\dfrac{C_{13}^3.C^2_4.C^2_4.C^1_4.3}{C_{52}^5}[/tex]

Đúng k nhỉ ???


Tiêu đề: Trả lời: Phép đếm trong toán tổ hợp
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 03:59:41 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
Cách chọn 5 con bất kỳ [tex]C_{52}^5[/tex]
Có [tex]C_{13}^3[/tex] cách chọn ra 3 bộ tứ
Có [tex]C^2_4.C^2_4.C^1_4.3[/tex] cách chọn thỏa mãn đề bài
Vậy xác suất là [tex]\dfrac{C_{13}^3.C^2_4.C^2_4.C^1_4.3}{C_{52}^5}[/tex]

Đúng k nhỉ ???
Thầy ơi phải như thế này mới đúng: [tex]C^2_4.C^2_4.C^1_4.11[/tex], Giải thích chi tiết giúp em với, tại sao lại là [tex]C^2_4.C^2_4.C^1_4.11[/tex]