Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 05:06:38 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16644Tiêu đề: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: probmt114 trong 05:06:38 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 31:Trong khoảng thời gian từ t =τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,6vmax đến vmax rồi giảm về 0,8vmax. Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
A)[tex]\frac{-1,6t.v_m}{pi}[/tex]                 B)[tex]\frac{+1,6t.v_m}{pi}[/tex]                  C)[tex]\frac{-1,2t.v_m}{pi}[/tex]   D)   [tex]\frac{1,2t.v_m}{pi}[/tex]
câu này đáp án là C nhưng em thấy cả C và D đều đúng , không phan bietj âm hay dương

Câu 10:Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 20cm × 60cm, gồm 200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có B = 0,318 T. Tại thời điểm t = 0, pháp tuyến của khung trùng với hướng đường cảm ứng từ. Cho khung quay quanh 1 cạnh của nó với tốc  độ góc ω= 120 vòng/phút. Suất  điện  động cảm ứng xuất hiện trong khung vào thời điểm t = 5/24(s) có giá trị là
A. 48 V.  B. 36V.  C. 84V.  D. 24V. 
Câu này em tính ra SĐĐ cực đại có 15,3 V mà đáp án toàn lớn hơn, nên không biết sao nữa

Câu 6:Một lăng kính thủy tinh (cho ánh sáng  đỏ và tím truyền qua với tốc độ lần lượt [tex]1,826.10^8m/s[/tex] và [tex]1,780.10^8m/s[/tex]
góc chiết quang.Ao= 0,5độ Chiếu chùm sáng trắng song song, vuông góc với mặt phẳng phân giác của lăng kính, góc lệch giữa tia ló đỏ so với tia ló tím là    A. 12độ 44"          B. 3độ 14"        C. 13độ 35"   D. 3 độ 36"

Câu 7:Một vật khối lượng m  đang dao  động tắt dần chậm với tần số góc ωo thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức f = Fo.cos(Ω.t). Trong trường hợp sau đây, trường hợp nào biên  độ dao động của vật có giá trị lớn nhất?
 A. Ω= 2ωo; Fo= m.g/3.            B. Ω= 3ωo; Fo= m.g/3.          C. Ω= 3ωo; Fo= m.g/2.                    D. Ω= 2ωo; Fo= m.g/2.
em nghĩ là khi biên độ max thì cộng hưởng vậy Ω= ωo sao đáp án không có vậy thầy
mong các thầy và các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: tsag trong 06:48:16 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 7:Một vật khối lượng m  đang dao  động tắt dần chậm với tần số góc ωo thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức f = Fo.cos(Ω.t). Trong trường hợp sau đây, trường hợp nào biên  độ dao động của vật có giá trị lớn nhất?
Theo mình để biên  độ dao động của vật có giá trị lớn nhất thì omega và F0 phải lớn nhất=> chọn đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 07:36:55 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 10: suất điện động cực đại gần 96V mà (NBS.omega), từ đó viết được phương trình e =96cos(4pi.t), sau đó dùng đường trong hoặc thay t vào công thức bạn sẽ được đáp C


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: probmt114 trong 08:48:21 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 7:Một vật khối lượng m  đang dao  động tắt dần chậm với tần số góc ωo thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức f = Fo.cos(Ω.t). Trong trường hợp sau đây, trường hợp nào biên  độ dao động của vật có giá trị lớn nhất?
Theo mình để biên  độ dao động của vật có giá trị lớn nhất thì omega và F0 phải lớn nhất=> chọn đáp án C
mình không hiểu bạn có thể giai thích rõ được hok


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: tsag trong 08:52:56 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Bạn chọn đáp án nào mà w và F đều lớn nhất là được (so sánh 4 đap án)


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 09:22:24 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 7: theo mình thì A càng lớn thì tần số của ngoại lực tác dụng càng gần tần số dao động của hệ, khi đó delta(omega) = Ω-ωo là nhỏ nhất, chọn Ω= 2ωo. Ngoài ra biên độ của dao động cưỡng bức còn phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực do đó chọn mg/2, nhu vậy đáp án là


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 09:33:31 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Câu 7: theo mình thì A càng lớn thì tần số của ngoại lực tác dụng càng gần tần số dao động của hệ, khi đó delta(omega) = Ω-ωo là nhỏ nhất, chọn Ω= 2ωo. Ngoài ra biên độ của dao động cưỡng bức còn phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực do đó chọn mg/2, nhu vậy đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: tsag trong 09:42:26 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
Đúng rồi minh nhằm w phải gan wo chứ không phải lớn nhất


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: probmt114 trong 09:43:34 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
còn 2 bài nũa mấy bn ơi


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: ngochocly trong 09:00:31 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Câu 31:Trong khoảng thời gian từ t =τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,6vmax đến vmax rồi giảm về 0,8vmax. Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
A)[tex]\frac{-1,6t.v_m}{pi}[/tex]                 B)[tex]\frac{+1,6t.v_m}{pi}[/tex]                  C)[tex]\frac{-1,2t.v_m}{pi}[/tex]   D)   [tex]\frac{1,2t.v_m}{pi}[/tex]
câu này đáp án là C nhưng em thấy cả C và D đều đúng , không phan bietj âm hay dương
Bạn lưu ý 0,6Vmax và 0,8Vmax đều dương nhé.
Xem hình vẽ này bạn sẽ hiểu tại sao nó âm!


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy bài chuyên Hà Tĩnh lần 1
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:48:41 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu 6
áp dụng công thức
D = ( n tím - n đỏ ) . A
n tím = c/ v tím
n đỏ = c/ v đỏ