Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 11:28:53 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16598Tiêu đề: sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:28:53 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Giải giúp mình:
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25cm,  tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Đ/a: 4. bài này chặn nghiệm như thế nào hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:45:40 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Phương pháp chung để tìm số điểm cực đại và cực tiểu. Em xem file sau