Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 11:19:08 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16597Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:19:08 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Giúp mình với:
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,54µm và λ2 < λ1 . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này. Bước sóng λ2 bằng:
   A.  0,40 µm    B.  0,48 µm   C.  0,45 µm*   D.  0,42 µm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: tsag trong 11:29:25 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Giúp mình với:
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,54µm và λ2 < λ1 . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này. Bước sóng λ2 bằng:
   A.  0,40 µm    B.  0,48 µm   C.  0,45 µm*   D.  0,42 µm
giải
Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này=>có tổng cộng 24 vân sáng
gọi n là số vân sáng của lamda1=>số vân sáng của lamda2 là 24-n
l=(n-1)lamda1=(23-n)lamda2
=>lamđa2=(n-1)lamda1/(23-n)
0,38<lamđa2<0,54
Giải tìm ra lamda2=0,45
Chúc bạn học tốt