Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 10:36:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16595Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng về lăng kính khó xin giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 10:36:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Chiếu một tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=60độ. Biết góc lệch của tia vàng là cực tiểu. Cho chiết suất của ánh sáng vàng và tím lần lượt là nvàng=1,52; ntím=1,54. Góc lệch của tia màu tím là
A. 36,84 độ
B. 48,50 độ
C. 40,72 độ
D. 43,86 độ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng về lăng kính khó xin giải đáp
Gửi bởi: tsag trong 11:11:04 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Chiếu một tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=60độ. Biết góc lệch của tia vàng là cực tiểu. Cho chiết suất của ánh sáng vàng và tím lần lượt là nvàng=1,52; ntím=1,54. Góc lệch của tia màu tím là
A. 36,84 độ
B. 48,50 độ
C. 40,72 độ
D. 43,86 độ
Giải
theo đề bài thì góc tới của hai tai đều bằng nhau
Dvàng min=>r1v=r2v=A/2
sin i=nvàng.sinr1 =>i=...
sini=n.sinr1 tím=>r1 tím
r2 tím=A-r1 tím
sin i2=nsinr2 tím =>i2
D tím =i+i2-A=...
bạn tự thế số vào nha
Chúc bạn học tốt


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng về lăng kính khó xin giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:28:27 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Chiếu một tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=60độ. Biết góc lệch của tia vàng là cực tiểu. Cho chiết suất của ánh sáng vàng và tím lần lượt là nvàng=1,52; ntím=1,54. Góc lệch của tia màu tím là
A. 36,84 độ
B. 48,50 độ
C. 40,72 độ
D. 43,86 độ

 ~O) Tia vàng có góc lệch cực tiểu: [tex]r_{v}=\frac{A}{2}[/tex]

Và [tex]sini = n_{v}sinr_{v}[/tex] tính được góc tới i.

 ~O) Góc lệch của tia tím: [tex]D_{t}= i_{1} + i_{2}-A[/tex]

Với [tex]i_{1}=i[/tex] (vừa tính ở trên)