Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: doandung95 trong 10:14:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16594Tiêu đề: một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: doandung95 trong 10:14:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
nhờ mọi người giúp em.
Sóng dừng trên 1 sợi dây với f bằng 5 Hz.O là 1 điểm nút .P là điểm bụng gần O nhất .M,N la 2 điểm thuộc đoạn OP.MN bằng 0,2 cm.khoảng thời gian giửa 2 lần liên tiếp li độ của P bằng biên độ của M,N lần lượt là 1/20 s và 1/15s. Bước sóng trên dây là
A.2,8cm B.4,8cm  C.5.6cm  D.1,2 cm


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: tsag trong 11:20:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
nhờ mọi người giúp em.
Sóng dừng trên 1 sợi dây với f bằng 5 Hz.O là 1 điểm nút .P là điểm bụng gần O nhất .M,N la 2 điểm thuộc đoạn OP.MN bằng 0,2 cm.khoảng thời gian giửa 2 lần liên tiếp li độ của P bằng biên độ của M,N lần lượt là 1/20 s và 1/15s. Bước sóng trên dây là
A.2,8cm B.4,8cm  C.5.6cm  D.1,2 cm
Giải
Bạn vẽ vòng tròn nha mình k biết vẽ trên máy
O là 1 điểm nút .P là điểm bụng gần O nhất => trên vòng tròn O và P cách nhau T/4
ta có 1/15-1/20=1/60=T/12 (T=1/5)
=> ở 1/4 của vòng tròn M và N cách nhau T/24
=>MN=lamda/24=>lamda=4,8
Chúc bạn học tốt