Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: danglong286 trong 07:58:11 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16589Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: danglong286 trong 07:58:11 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Biết trong mỗi chu kì khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không quá 2 m/s2 là T/3, khoảng thời gian để độ lớn vận tốc không quá   m/s là T/2. Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng là
A. π/2 s.   B. 3π/2 s.   C. π s.   D. 3π/4 s.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:04:25 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
vi phạm quy định
chưa làm rõ mục đích đăng bài


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: danglong286 trong 08:07:55 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
vì sao lại vi phạm? mình là ng mới.... mong bạn giúp đỡ! mà bạn giải dc k? giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: tsag trong 08:10:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Hinh như bạn ghi đề thiếu rồi
khoảng thời gian để độ lớn vận tốc không quá"  ...   "m/s là T/2, ban bổ sung đề lại đi mình giải cho


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:17:17 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Thành viên mới thì đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT rồi hãy đăng bài.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: danglong286 trong 08:21:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Hinh như bạn ghi đề thiếu rồi
khoảng thời gian để độ lớn vận tốc không quá"  ...   "m/s là T/2, ban bổ sung đề lại đi mình giải cho
ah...uhm... bị thiếu:
: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Biết trong mỗi chu kì khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không quá 2 m/s2 là T/3, khoảng thời gian để độ lớn vận tốc không quá  "căn bậc 2" m/s là T/2. Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng là


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: tsag trong 08:32:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013


Giải
bạn thông cảm nha mình không biết vẽ hình trên máy
Ta có T/m=120độ=> ở mỗi phần tư của vòng tròn sẽ là 30 độ
vẽ vòng tròn bạn sẽ thấy cos60=a/amax=>a max=...(30 độ la góc mà gia tốc của vật không quá 2 m/s2)
tương tự bạn tính được vmax=...
w=amax/vmax
Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng =T/2
Lần sau bạn chú ý xem lại quy định trên diễn đàn nha, bạn rất giống mình lúc mới tham gia diễn đàn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều, đề thi đại học
Gửi bởi: danglong286 trong 08:42:47 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013


Giải
bạn thông cảm nha mình không biết vẽ hình trên máy
Ta có T/m=120độ=> ở mỗi phần tư của vòng tròn sẽ là 30 độ
vẽ vòng tròn bạn sẽ thấy cos60=a/amax=>a max=...(30 độ la góc mà gia tốc của vật không quá 2 m/s2)
tương tự bạn tính được vmax=...
w=amax/vmax
Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng =T/2
Lần sau bạn chú ý xem lại quy định trên diễn đàn nha, bạn rất giống mình lúc mới tham gia diễn đàn
cảm ơn bạn nhiều... mình biết r, lần sau sẽ chú ý... hehe
 =d>