Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 05:12:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16585Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 05:12:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm ; chu kì T = [tex]\pi[/tex]/5 (s). Khi vật đến vị trí biên thì người ta giữ cố định trung điểm của lò xo . Tốc độ cực đại trong dao động điều hòa của vật lúc sau là :
Đ/a: [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Theo em đáp án phải ra [tex]\sqrt{2}[/tex] chứ?Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:16:48 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Độ cứng k thay đổi  => đáp án [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] đúng .


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 08:43:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Độ cứng k thay đổi  => đáp án [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] đúng .

Thầy ơi em giải như thế này:
K1.l = K2.[tex]\frac{l}{2}[/tex] (cắt ghép lò xo)
--> K2 = 2.K1
----> T2 = 2[tex]\pi[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{2.k1}}[/tex] = [tex]\frac{T}{\sqrt{2}}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{5\sqrt{2}}[/tex]
-----> [tex]\omega[/tex]2 = 10[tex]\sqrt{2}[/tex]
------> Vmax = 100[tex]\sqrt{2}[/tex] m/s = [tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s
Thầy nhận xét xem em sai chỗ nào?Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:00 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Độ cứng k thay đổi  => đáp án [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] đúng .

Thầy ơi em giải như thế này:
K1.l = K2.[tex]\frac{l}{2}[/tex] (cắt ghép lò xo)
--> K2 = 2.K1
----> T2 = 2[tex]\pi[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{2.k1}}[/tex] = [tex]\frac{T}{\sqrt{2}}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{5\sqrt{2}}[/tex]
-----> [tex]\omega[/tex]2 = 10[tex]\sqrt{2}[/tex]
------> Vmax = 100[tex]\sqrt{2}[/tex] m/s = [tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s
Thầy nhận xét xem em sai chỗ nào?
A thay đổi , k còn như trước , làm vậy đương nhiên sai


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sonycorp trong 09:44:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Độ cứng k thay đổi  => đáp án [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] đúng .

Thầy ơi em giải như thế này:
K1.l = K2.[tex]\frac{l}{2}[/tex] (cắt ghép lò xo)
--> K2 = 2.K1
----> T2 = 2[tex]\pi[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{2.k1}}[/tex] = [tex]\frac{T}{\sqrt{2}}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{5\sqrt{2}}[/tex]
-----> [tex]\omega[/tex]2 = 10[tex]\sqrt{2}[/tex]
------> Vmax = 100[tex]\sqrt{2}[/tex] m/s = [tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s
Thầy nhận xét xem em sai chỗ nào?
A thay đổi , k còn như trước , làm vậy đương nhiên sai
Mình nghĩ là k,A đều thay đổi chứ nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:49:07 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Độ cứng k thay đổi  => đáp án [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] đúng .

Thầy ơi em giải như thế này:
K1.l = K2.[tex]\frac{l}{2}[/tex] (cắt ghép lò xo)
--> K2 = 2.K1
----> T2 = 2[tex]\pi[/tex].[tex]\sqrt{\frac{m}{2.k1}}[/tex] = [tex]\frac{T}{\sqrt{2}}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{5\sqrt{2}}[/tex]
-----> [tex]\omega[/tex]2 = 10[tex]\sqrt{2}[/tex]
------> Vmax = 100[tex]\sqrt{2}[/tex] m/s = [tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s
Thầy nhận xét xem em sai chỗ nào?
A thay đổi , k còn như trước , làm vậy đương nhiên sai
Mình nghĩ là k,A đều thay đổi chứ nhỉ

k còn như trước = không còn như trước :))

Cả A và k đều thay đổi mà ^^


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 10:54:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
ta có [tex]\omega' = \omega .\sqrt{2}[/tex]
Lúc vật ở vị trí biên có gia tốc [tex]a = \omega . A[/tex]
Khi vừa giữ một nửa lò xo , vật có gia tốc là a , nhưng omega thay đổi là omega'
[tex]a = \omega' . A'[/tex]
 => A' = A/2 => v'max = mega' . A' = 10 . căn 2 . 0,1 / 2 = 2 / căn 2


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:15:00 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
ta có [tex]\omega' = \omega .\sqrt{2}[/tex]
Lúc vật ở vị trí biên có gia tốc [tex]a = \omega . A[/tex]
Khi vừa giữ một nửa lò xo , vật có gia tốc là a , nhưng omega thay đổi là omega'
[tex]a = \omega' . A'[/tex]
 => A' = A/2 => v'max = mega' . A' = 10 . căn 2 . 0,1 / 2 = 2 / căn 2
Cho mình hỏi cơ năng có thay đổi gì không?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:17:12 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
ta tính đc A' rồi đó , từ đó suy ra cơ năng giảm một nửa .