Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:28:47 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16580Tiêu đề: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:28:47 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: Một bình khí loãng Hiđrô được kích thích sao cho nó phát ra bức xạ H[tex]\delta[/tex]. Số bức xạ tối thiểu mà bình khí này có thể phát ra là :
Đ/a: 15
Cho em hỏi bài này có công thức nC2 ( tổ hợp chập 2 của n) nhưng em không biết n là gì?


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: EL_DHVD trong 03:21:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bức xạ[tex]\delta[/tex] ứng với trạng thái dừng thứ 6 .
Áp dụng công thức

[tex]S= \frac{n. (n-1)}{2}[/tex]

=> có 15 bức xạ phát ra


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 08:56:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bức xạ[tex]\delta[/tex] ứng với trạng thái dừng thứ 6 .
Áp dụng công thức

[tex]S= \frac{n. (n-1)}{2}[/tex]

=> có 15 bức xạ phát ra
Cho em hỏi [tex]\lambda[/tex]61 hay [tex]\lambda 63[/tex] có được dùng công thức này không, em không hiểu trạng thái dừng thứ 6 lắm?Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:26:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: Một bình khí loãng Hiđrô được kích thích sao cho nó phát ra bức xạ H[tex]\delta[/tex]. Số bức xạ tối thiểu mà bình khí này có thể phát ra là :
Đ/a: 15
Cho em hỏi bài này có công thức nC2 ( tổ hợp chập 2 của n) nhưng em không biết n là gì?

n là số trạng thái dừng
ví dụ bài này là 6
bạn có thể vẽ hình
dùng quy tắc đếm để suy ra công thức này


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:51:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Chỉ bắt đầu từ trạng thái kích thích K mới tính được theo công thức này , còn như từ trạng thái 3 lên trạng thái 6 thì ko dùng công thức này được , Lúc này nếu giỏi toán dùng tổ hợp , mình  dốt tổ hợp nên  dùng cách vẽ ra  đếm : 36 , 46, 56 , 34 ,45 ,35


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:42:45 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Chỉ bắt đầu từ trạng thái kích thích K mới tính được theo công thức này , còn như từ trạng thái 3 lên trạng thái 6 thì ko dùng công thức này được , Lúc này nếu giỏi toán dùng tổ hợp , mình  dốt tổ hợp nên  dùng cách vẽ ra  đếm : 36 , 46, 56 , 34 ,45 ,35
Bạn này đếm mới có 6 à. Mình không hiểu ý của bạn, mức trạng thái thứ 6 có phải là [tex]\lambda 61, \lambda 62, \lambda 63[/tex] ( đều cùng mức E6 trở xuống không?
(http://)


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:46:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
ý mình là từ mức 3 lên mức 6 sẽ phát ra những bức xạ đó . Còn từ 1 đến  6 sẽ phát ra những bức xạ sau : 16 , 26, 36 , 46, 56, 12 ,23,34,45, 35,36 46, 42,41,15


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử Borth
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:50:55 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
công thức nC2 thì n chính là số trạng thái dừng
ví dụ:
đang ở mức 6 mà về mức 1 thì n =6
đang ở mức 6 về mức 3 thì n = 4