Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:20:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16579Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:20:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: Khi kích thích một bình khí Hiđrô bằng một bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 102,7 nm thì bình khí này chỉ phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] < [tex]\lambda 2[/tex] < [tex]\lambda 3[/tex] = 656,3 nm. Giá trị của [tex]\lambda 2[/tex]:
Đ/a: 121,8 nm
Cho em hỏi ý bài này có phải là [tex]\lambda 1[/tex] = [tex]\lambda[/tex]PK; [tex]\lambda 2[/tex] = [tex]\lambda[/tex]NK; [tex]\lambda 3[/tex] = [tex]\lambda[/tex]MK?
(http://)

Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: EL_DHVD trong 03:13:57 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Vẽ thiếu mức L rồi bạn .
[tex]\lambda = \lambda _{1}[/tex]
Theo tiên đề Bo
[tex]\frac{1}{\lambda _{1}} = \frac{1}{\lambda _{2}} + \frac{1}{\lambda _{3}}[/tex]
=> đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:30:48 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: Khi kích thích một bình khí Hiđrô bằng một bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 102,7 nm thì bình khí này chỉ phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] < [tex]\lambda 2[/tex] < [tex]\lambda 3[/tex] = 656,3 nm. Giá trị của [tex]\lambda 2[/tex]:
Đ/a: 121,8 nm
Cho em hỏi ý bài này có phải là [tex]\lambda 1[/tex] = [tex]\lambda[/tex]PK; [tex]\lambda 2[/tex] = [tex]\lambda[/tex]NK; [tex]\lambda 3[/tex] = [tex]\lambda[/tex]MK?
(http://)


Em xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15982.msg65707#msg65707