Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 12:59:07 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16576Tiêu đề: bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:59:07 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiết giúp em bài này:
Câu1: Gọi x là dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương : x1 = 10cos(ωt + φ1) và x2 = Acos(ωt + φ2). Biết khi x1 =  – 5cm thì x = – 2cm ; khi x2 = 0 thì x =  – 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm  và | φ1 –  φ2  | < π / 2. Biên độ của dao động tổng hợp bằng:
   A.  10cm   B.  2cm   C.  16 cm   D.  14 cm*
Thầy cô giúp em vẽ hình bài này với?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: sonycorp trong 09:48:10 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Thầy cô giải cho em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:49:59 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiết giúp em bài này:
Câu1: Gọi x là dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương : x1 = 10cos(ωt + φ1) và x2 = Acos(ωt + φ2). Biết khi x1 =  – 5cm thì x = – 2cm ; khi x2 = 0 thì x =  – 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm  và | φ1 –  φ2  | < π / 2. Biên độ của dao động tổng hợp bằng:
   A.  10cm   B.  2cm   C.  16 cm   D.  14 cm*
Thầy cô giúp em vẽ hình bài này với?
em xem lời giải bài 25 ở link này nhé
http://d.violet.vn/uploads/resources/610/3106926/preview.swf