Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:17:49 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16573Tiêu đề: Tích phân.
Gửi bởi: tmtd trong 10:17:49 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Tính [tex]\int_{0}^{0,75\pi }{1-2sin2t}[/tex]
Nhờ mọi người tính kĩ dùm e, e mới học phần cơ nên chưa rành tính cho lắm. E tính trực tiếp bằng máy tính nhưng hổng có dc, rồi tính kĩ ra cũng ko xong...


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:26:58 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
[tex]\int_{0}^{0,75 \pi }{1}dt - \int_{0}^{0,75\pi }{2sin2t}dt [/tex]
[tex]\int_{0}^{0,75 \pi }{1}dt = t[/tex] cận từ 0 --> 0,75 pi : thay vào tính
[tex]\int_{0}^{0,75\pi }{2sin2t}dt = \int_{0}^{0,75\pi }{sin2td(2t)} =  - cos 2t[/tex] cận như trên : thay vào tính