Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: tuannguyen23111995 trong 12:17:46 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16567Tiêu đề: Một bài về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: tuannguyen23111995 trong 12:17:46 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Một quả cầu bằng kẽm sẽ tích điện đến điện tích cực đại là bao nhiêu nếu chiếu vào nó một chùm sáng có bước sóng 0,2[tex]\mu m[/tex].Biết công thoát electron của kẽm là A=4 eV,Bán kính quả cầu là R=4,1 cm.
[tex]A.12,4.10^{-13} B.10,6.10^{-11} C.11,4.10^{-12} D.0,3.10^{-13}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:33:12 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Một quả cầu bằng kẽm sẽ tích điện đến điện tích cực đại là bao nhiêu nếu chiếu vào nó một chùm sáng có bước sóng 0,2[tex]\mu m[/tex].Biết công thoát electron của kẽm là A=4 eV,Bán kính quả cầu là R=4,1 cm.
[tex]A.12,4.10^{-13} B.10,6.10^{-11} C.11,4.10^{-12} D.0,3.10^{-13}[/tex]


bạn coi lại mục quy định cần thiết trước khi đăng bài kẻo bị mod xoá mất !
Bài của bạn vi phạm quy định II của diễn đàn