Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 10:58:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16566Tiêu đề: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:58:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giúp e bài này
1. 1 vật DĐĐH với chu kì T. Chọn gốc tgian là lúc vật đi qua VTCB thì [tex]v=0[/tex] lần đầu tiên vào thời điểm nào?

2. 1 con lắc lò xo có [tex]m=50g[/tex] đang DĐĐH theo ptrình [tex]x=Acos\omega t[/tex]. Cứ sau những khoảng [tex]\Delta t=0,05s[/tex] thì Wđ = Wt. Lấy [tex]\Pi ^{2}= 10[/tex],xác định k.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:12:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
1.
v = 0
thời điểm ở biên, đang ở VTCB --> biên nên tgian là :
T/4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:15:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
2.
Wđ =Wt
=> Wt = 1/2 W
=> x = căn 2 /2 A
vẽ đường tròn
t = T/4 = 0,05 => T = 0,2
=> 2pi/w = 0,2 => w = 10 pi
k = w^2. m = 1000. 0,05 = 50 N/m