Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 09:24:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16565Tiêu đề: 1 câu hóa vô cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:24:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Cho V lít dd A chứa đồng thời FeCl3 1 M và Fe2(SO4)3 0,5 M td với dd Na2CO3 có dư. Pư kết thúc thấy khối lượng dd sau pư giảm 69,2 g so với tổng khối lượng của các dd ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 l ; B.0,24 l ; C. 0,237 l ; D. 0,336 l
Trên mạng người ta giải ra có khí CO2 thoát ra nhưng mình không hiểu bài này lấy đâu ra H+ để tác dụng với CO3- ra CO2, các bạn chỉ giúp mình viết phương trình ion bài này?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:21:23 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Cho V lít dd A chứa đồng thời FeCl3 1 M và Fe2(SO4)3 0,5 M td với dd Na2CO3 có dư. Pư kết thúc thấy khối lượng dd sau pư giảm 69,2 g so với tổng khối lượng của các dd ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 l ; B.0,24 l ; C. 0,237 l ; D. 0,336 l
Trên mạng người ta giải ra có khí CO2 thoát ra nhưng mình không hiểu bài này lấy đâu ra H+ để tác dụng với CO3- ra CO2, các bạn chỉ giúp mình viết phương trình ion bài này?
Do muối Fe3+ bị thủy phân tạo môi trường axit.