Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 09:13:29 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16564Tiêu đề: 1 câu sóng cơ học
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:13:29 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12 cm. Tại một điểm
O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn dao động với phương trình u
= 2,5 2 cos20[tex]\pi[/tex]t (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 1,6 m/s. Khoảng cách
xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ học
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:27:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Em tham khảo một bài sóng cơ gần giống do thầy Thạnh giải:

CLICK VÀO ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15735.0)


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ học
Gửi bởi: kôkaoa trong 05:19:36 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12 cm. Tại một điểm
O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn dao động với phương trình u
= 2,5 2 cos20[tex]\pi[/tex]t (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 1,6 m/s. Khoảng cách
xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là?


2 nguồn có độ lệch =3pi/2 ==) vuông pha
[tex]d=MN^{2}+(A\sqrt{2})^{2}[/tex] (A là biên độ dao đọng của sóng )

ko bít vậy có đúng ko thầy ????
biên độ bài này là ? 2,5 2 ,là 2,5 x2 à bạn,sao cho pt lạ quá ,nhưng vậy thì kq xấu