Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 08:57:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16562Tiêu đề: [con lắc lò xo]]
Gửi bởi: kôkaoa trong 08:57:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
một con lăc lò xo nằm ngang  gồm vật năg tích điện [tex]q=10\mu C[/tex] và lò xo có độ cứng K=100N/m
khi vật đang nằm cân băg ,cách điện với mặt phẳng nằm ngang nhẵn thì xh tức thời 1 điện trường đều đc duy trì trong ko gian  bao quanh ,có hướng dọc theo trục lò xo ,sau đó con lắc dao động trên 1 đoạn thẳng dài 4 cm ,độ lớn cường độ điện trường E là
[tex]4.10^{-5}[/tex] V/m
[tex]2.10^{-5}[/tex] V/m
[tex]8.10^{-4}[/tex] V/m
[tex]10^{-5}[/tex] V/m

thầy cô và các bạn giúp ,em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: [con lắc lò xo]]
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:12:21 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Tui nghĩ là [tex]Eq=kA \rightarrow E=\dfrac{kA}{q}=\dfrac{100.0,02}{10^{-5}}=2.10^5[/tex]
Mũ dương chứ nhỉ ?


Tiêu đề: Trả lời: [con lắc lò xo]]
Gửi bởi: timtoi trong 09:13:01 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
một con lăc lò xo nằm ngang  gồm vật năg tích điện [tex]q=10\mu C[/tex] và lò xo có độ cứng K=100N/m
khi vật đang nằm cân băg ,cách điện với mặt phẳng nằm ngang nhẵn thì xh tức thời 1 điện trường đều đc duy trì trong ko gian  bao quanh ,có hướng dọc theo trục lò xo ,sau đó con lắc dao động trên 1 đoạn thẳng dài 4 cm ,độ lớn cường độ điện trường E là
[tex]4.10^{-5}[/tex] V/m
[tex]2.10^{-5}[/tex] V/m
[tex]8.10^{-4}[/tex] V/m
[tex]10^{-5}[/tex] V/m

thầy cô và các bạn giúp ,em cảm ơn ạ

HD: Fdhmax = Fdt => E = KA/q = 2.10^5V/m.


Tiêu đề: Trả lời: [con lắc lò xo]]
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:21:52 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Các bạn đã giải rồi, chúng tôi giải thích sơ qua vì sao lại như vậy cho em hiểu.

Gọi [tex]O_{1}[/tex] là VTCB khi chưa có điện trường, [tex]O_{2} [/tex] là VTCB khi đặt điện trường quanh con lắc. Chú ý lúc này con lắc dao động quanh VCTB [tex]O_{2}[/tex].

Khi có điện trường, thì lò xo biến dạng (do lực điện tác dụng). Lò xo biến dạng đến VTCB [tex]O_{2}[/tex] thì hợp lực bằng không (do gia tốc a = 0, nó đang ở VCTB mà).

Do đó: [tex]F_{E}=F_{dh}\Leftrightarrow \left|q \right|E = k \left|\Delta l \right|[/tex]

Ở đây biên độ A = 2 cm và [tex]\left|\Delta l \right|= A =  O_{1}O_{2} = 2cm[/tex]