Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 07:52:52 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16561Tiêu đề: BT con lac lo xo
Gửi bởi: co het suc trong 07:52:52 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Mot con lac lo xo dao dong dieu hoa theo phuong thang dung trung voi truc cua lo xo.biet lo xo nhe co do cung 50N/m vat nho dao dong co m=0,4kg va lay g=10m)s^2 nguoi ta dat mot gia trong m2=0,2 kg thi ca 2 cung dao dieu hoa voi bien do 10cm khi vat o duoi vtcb 6cm thi ap luc cua vat m2 len m la bao nhieu
p/s may em hu nen ko viet tieng viet dc mong cac bac thong cam,em xin cam on!


Tiêu đề: Trả lời: BT con lac lo xo
Gửi bởi: traugia trong 08:18:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Mot con lac lo xo dao dong dieu hoa theo phuong thang dung trung voi truc cua lo xo.biet lo xo nhe co do cung 50N/m vat nho dao dong co m=0,4kg va lay g=10m)s^2 nguoi ta dat mot gia trong m2=0,2 kg thi ca 2 cung dao dieu hoa voi bien do 10cm khi vat o duoi vtcb 6cm thi ap luc cua vat m2 len m la bao nhieu
p/s may em hu nen ko viet tieng viet dc mong cac bac thong cam,em xin cam on!
Tần số góc: [tex]\omega ^{2} = \frac{250}{3}[/tex]

Gia tốc tại vị trí dưới VTCB 6cm là: -500 cm/s2
Sử dụng định luật II Newton cho vật m2 ta có: -T + m2g = m2a
Suy ra T = 2,01N


Tiêu đề: Trả lời: BT con lac lo xo
Gửi bởi: timtoi trong 09:29:09 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Mot con lac lo xo dao dong dieu hoa theo phuong thang dung trung voi truc cua lo xo.biet lo xo nhe co do cung 50N/m vat nho dao dong co m=0,4kg va lay g=10m)s^2 nguoi ta dat mot gia trong m2=0,2 kg thi ca 2 cung dao dieu hoa voi bien do 10cm khi vat o duoi vtcb 6cm thi ap luc cua vat m2 len m la bao nhieu
p/s may em hu nen ko viet tieng viet dc mong cac bac thong cam,em xin cam on!
HD: Q = delta m(g - w^2.x )= delta m(g - Kx/(delta m + m) )=1N


Tiêu đề: Trả lời: BT con lac lo xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:40:13 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
bạn xem bài tương tự ở đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6679.0