Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 05:41:26 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16560Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 05:41:26 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Một hạt nhân nguyên tử hiđrô chuyển động với vận tốc v đến va chạm với hạt nhân 7Li3 nguyên tử đứng yên và bị hạt nhân liti bắt giữ. Sau va chạm xuất hiện hai hạt He bay ra cùng giá trị vận tốc v’. Quỹ đạo của hai hạt đối xứng với nhau và hợp với đường nối dài của quỹ đạo hạt prôtôn một góc 80 độ. Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô? (mp = 1,007u; mHe = 4,000u; mLi = 7,000u; u = 1,66055.10-27 kg)


A.2,4 .107m/s
B.1,8 .107m/s
C.1,56.107m/s
D.Đáp án khác


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:40 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Một hạt nhân nguyên tử hiđrô chuyển động với vận tốc v đến va chạm với hạt nhân 7Li3 nguyên tử đứng yên và bị hạt nhân liti bắt giữ. Sau va chạm xuất hiện hai hạt He bay ra cùng giá trị vận tốc v’. Quỹ đạo của hai hạt đối xứng với nhau và hợp với đường nối dài của quỹ đạo hạt prôtôn một góc 80 độ. Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô? (mp = 1,007u; mHe = 4,000u; mLi = 7,000u; u = 1,66055.10-27 kg)


A.2,4 .107m/s
B.1,8 .107m/s
C.1,56.107m/s
D.Đáp án khác
+ 2 hạt he cùng v ==> cùng P ==> cùng Kp
+ ĐLBTĐL: em vẽ hình vecto P_H nằm ngang, còn P_{He} một cái nằm trên, 1 cái nằm dưới đường ngang, do cùng độ lớn ==> hợp đường ngang 40 độ ==> [tex]P_H=2P_{He}.cos(40) ==> K_H=4.m_{He}.K_{He}.cos^2(40) (1)[/tex]
+ ĐLBTNL : [tex]K_H + (m_H+m_{Li}-2m_{He})*C^2=2K_{He} (2)[/tex]
Từ 2 PT ==> KH ==> VH
(em lưu ý đơn vị chuyển khối lượng về kg và NL,ĐN là J)


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 08:48:52 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Em cám ơn thầy rất nhiều  :D