Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 12:01:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16555Tiêu đề: Lý thuyết LC và máy phát điện khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 12:01:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013


Câu 1 : Coi biên độ suất điện động cưỡng bức đặt vào mạch LC với R khác không là không đổi, khi có cộng hưởng điện từ trong mạch thì:
A.Sự tiêu hao năng lượng trong mạch như cũ
B.Sự tiêu hao năng lượng trong mạch nhỏ nhất
C.Sự tiêu hao năng lượng trong mạch lớn nhất
D.Không có sự tiêu hao năng lượng trong mạch

Câu 2:Khi điện trường biến thiên theo thời gian giữa các bản tụ điện thì
A.Có 1 dòng điện chạy qua giống như trong dòng điện trong dây dẫn
B.Tương đương với dòng điện trong dây dẫn gọi là dòng điện dịch
C.Không có dòng điện chạy qua
D.Cả A,B đều đúng
Câu 3: máy phát điện xoay chiều 1 pha với roto là nam châm có f=np/60 vậy máy có roto là phần cảm thì f=np/60 hay f=n.(số vòng dây)/60.
Để giảm tốc độ quay của roto thì người ta tăng số cặp cực lên (với roto là nam châm) vậy máy có roto là vòng dây thì ta tăng số cặp cực hay số vòng dây cuộn cảm . Phần này SGK chỉ đề cập đến máy trong kỹ thuật mà ít nói máy trong lý thuyết

Câu 1 : em không hiểu có phải mạch dao động LC có R khác không giống évới mạch RLC không ?? .e cưỡng bức giống với  hiệu điên thế 2 đầu mạch. Vậy thì Php max khi cộng hưởng.
Câu 2: thì dòng điện dịch khác gì với dòng điện trong dây dẫn hay dòng điện dẫn .
Nhờ thầy cô và các bạn giải đáp giúp em mấy câu LC và máy điện. Em cám ơn nhiều .


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết LC và máy phát điện khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:50:41 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Câu 2
dòng điện dẫn là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện
dòng điện dịch
+là khái niệm chỉ sự biến thiên của điện trường biến thiên giữa 2 bản tụ
+mọi điện trường biến đối theo thời gian đều làm xuất hiện từ trường
Do đó, điện trường biến thiên có vài trò như một dòng điện, đó là dòng điện dịch
+ dòng điện dịch là dòng điện xuất hiện giữa 2 bản tụ có điện trường biến thiên
=> B đúng


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết LC và máy phát điện khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:03:54 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Câu 1
Php max như bạn giải thích