Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 12:30:12 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16551Tiêu đề: lí thuyết dao động cơ
Gửi bởi: bigterboy trong 12:30:12 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
phát biểu nào sau đây về con lắc đơn dang thực hiện dao động nhỏ là đúng?
A/gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
B/ Tại 2 vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động
C/ khi di qua vị trí cân bằng, lực căng của dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật
D/ Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu
  em o hiểu câu này lắm mọi người giải thích giùm mình với (đáp án là B)
trong câu a/ thì gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây câu này sai vậy thì gia tốc của vật sẽ có hướng như thế nào ạ ! Mấy câu còn lại em cũng o hiểu rõ lắm mong mọi người chỉ giáo !!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết dao động cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:35:35 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
A, gia tốc con lắc đơn có 2 gia tốc thành phần
gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm
gia tốc hướng tâm thì hướng vào điểm treo ( tâm)
gia tốc tiếp tuyến có phương là tiếp tuyến với chuyển động
Gia tốc con lắc đơn là tổng hợp của 2 gia tốc đó
C khi qua VTCB T = mg( 3 - 2cos alpha 0) khác P = mg
D gia tốc tiếp tuyến triệt tiêu nhưng còn gia tốc hướng tâm nên gia tốc chung vẫn còn