Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:11:18 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16548Tiêu đề: bài tập về lò xo
Gửi bởi: moths trong 11:11:18 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
(BS)câu 2 một vật có khối lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k=200N/m,đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường .Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể.Đặt vật thứ 2 có khối lượng m2=3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm.Khi thả nhẹ chúng ra,lò xo đẩy hai vật chuyển động về 1 phía .Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex]=10Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:38:51 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
vật 2 tách khỏi vật 1 khi đến VTCB
sau khi tách vật 2 sẽ chuyển động đều với v = vmax = wA = 2pi . 8 = 16 pi ( cm/s)
( w = căn (k/m) = căn ( 200/5) = căn 40 = 2 pi ; A = 8cm)
Vật 1 đến vị trí dãn cực đại là T/4 = 1/8
( T = 2pi/ w' ; w' = căn (200/1,25) = căn 160 = 4pi => T = 1/2 )
lúc này vật 2 đi được quãng đường s= vt = 16 pi . 1/8 =  2pi cm
vật 1 đi được A' = 2pi/5
( A'^2  = x^2 + ( vmax / w')^2 => A' = vmax / w' = 16pi / 4pi = 4 )
vậy 2 vật cách nhai là 2pi - 4