Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:30:32 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16547Tiêu đề: Nhận biết vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:30:32 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Có 6 gói bột đen CuO, MnO2, Ag2O, CuS, FeS, PbS
nếu chỉ dùng HCl thì có thể nhận biết được bao nhiêu gói bột trong số đó?


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:19:13 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
+ CuO: dung dịch xanh
+ MnO2: khí vàng nhạt
+ Ag2O: kết tủa trắng
+ CuS: kết tủa không tan
+ FeS: khí trứng thối, dung dịch k màu
+ PbS: kết tủa đen không tan
Nhận biết đc mấy chất nào đó ==

Sr nhầm >"<


Tiêu đề: Trả lời: Nhận biết vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:33:44 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
+ CuO: dung dịch xanh
+ MnO2: khí vàng nhạt
+ Ag2O: kết tủa trắng
+ CuS: kết tủa không tan
+ FeS: khí trứng thối, dung dịch k màu
+ PbS: kết tủa đen không tan
Nhận biết đc mấy chất nào đó ==

Sr nhầm >"<
Theo mình nhận được 4 chất.
Khác MN chỗ CuS và PbS đều màu đen nên k nhận biết được