Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 04:49:50 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16542Tiêu đề: kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:49:50 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
khi sản xuất thép, một phần Fe bị oxi hóa thành FeO.
Để lấy lại Fe, cuối mỗi giai đoạn luyện gang thành thép người ta đã cho thêm vào thép một lượng chất khử là?
A. cacbon
B. gang- mangan
C. silic
D. thép cacbon


Tiêu đề: Trả lời: kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: moths trong 01:33:35 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
FeO+C->Fe +CO2
=> chọn A