Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 04:25:01 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16541Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 04:25:01 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB=12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. Gọi M và N là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng
   A. 5.                   B. 3.             C. 6 .          D. 7.
Nhờ mọi người giải giúp! Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:46:10 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Xét đoạn IM
Để dao động cùng pha nguồn => (d1+d2)pi / lamda = k2pi => d1+d2 = 2k lamda = 3,2k
=> 2d = 3,2k => d = 1,6k
ta có 6 <= d<= AM
AM^2 = AI^2 + IM^2 = 6^2 + 8^2 = 100 => AM= 10 
          6<= d<= 10
          6<= 1,6k <= 10
       3,75<= k <= 6,25
=> có 3 giá trị
=> trên đoạn MN sẽ có 6 giá trị
đáp án C