Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhpro0304 trong 03:58:29 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16539Tiêu đề: Giúp em bài này với:
Gửi bởi: minhpro0304 trong 03:58:29 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Câu 23:  Đoạn mạch xoay chiều AB chứa 3 linh kiện R, L, C.  Đoạn AM chứa L, MN chứa R và NB chứa C. R = 50Ω,                                                          ZL = 50 3 Ω, ZC = (50 3 /3)Ω. Khi uAN = 80 3 V thì uMB = 60V. uAB
có giá trị cực đại là? giải chi tiết dùm em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài này với:
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:40:36 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Câu 23:  Đoạn mạch xoay chiều AB chứa 3 linh kiện R, L, C.  Đoạn AM chứa L, MN chứa R và NB chứa C. R = 50Ω,                                                          ZL = 50 3 Ω, ZC = (50 3 /3)Ω. Khi uAN = 80 3 V thì uMB = 60V. uAB
có giá trị cực đại là? giải chi tiết dùm em ạ!

uAN vuông pha với uMB ( vì ZL. Zc = R2 )
 
nên Ta có : [tex]\frac{u_{AN}^2}{U_{0_{AN}}^2} + \frac{u_{MB}^2}{U_{0_{MB}}^2}=1[/tex]             (1)

Vẽ giản đồ vecto ta có : [tex]tan60=\frac{U_{AN}}{U_{MB}}=\frac{U_{0_{AN}}}{U_{0_{MB}}}[/tex]       (2)

Kết hợp (1) & (2) [tex]\Rightarrow U_{0_{AN}}=100\sqrt{3}V[/tex] và  [tex]U_{0_{MB}}=100[/tex]

 [tex]\frac{Z_{AN}}{Z}=\frac{2\sqrt{21}}{7}[/tex] [tex]\Leftrightarrow \frac{U_{0_{AN}}}{U_0}=\frac{2\sqrt{21}}{7}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_0 = 50\sqrt{7}V[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài này với:
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:19:57 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
BÀI ĐĂNG VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN.

Yumi xem ra uổng công giải rồi. BÀI NÀY SẼ BỊ XÓA.