Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 10:53:50 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16536Tiêu đề: Bài Sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 10:53:50 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Đầu O của một sợi dây nằm ngang rất dài dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t=0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:
   A. uM=0.   B. uM=-3cm.   C. uM=3cm.   D. uM=1,5cm.
Mọi người giải giúp! Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:57:56 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Tại thời điểm t=2,125s sóng mới truyền đến điểm cách O 2,125m (chưa đến điểm M ). Điểm M chưa dao động nên uM=0