Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 08:48:33 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16533Tiêu đề: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: ngochocly trong 08:48:33 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Phát biểu sai khi nói về mạch dao động LC là:
   A. i và q biến thiên cùng tần số và vuông pha.
   B. q và E biến thiên cùng tần số, cùng pha.
   C. B và i biến thiên cùng tần số và vuông pha.
   D. B và E biến thiên vuông pha, cùng tần số.
Mọi người giải chi tiết giúp nhé! Em cám ơn! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:58:47 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
i và q vuông pha (i bằng đạo hạm q) : SGK => A đúng
E cùng pha u , u cùng pha q ( u = qc)=> B đúng
B và E vuông pha ( E bằng đạo hàm B )=> D đúng

+ B vuông E
+ i vuông q -> i vuông u ---> i vuông e
từ đó => B và i cùng pha
Đáp án : C


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:32:28 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
i và q vuông pha (i bằng đạo hạm q) : SGK => A đúng
E cùng pha u , u cùng pha q ( u = qc)=> B đúng
C sai  B cùng pha i ( có thể xem bài giảng ở đây http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=2254529)
E và q cùng pha ( câu B) (1)
B cùng i => B vuông q   (2)
từ (1) (2) => B vuông E => D đúng
chọn C

đã sửa
P/s : bài trc nhầm B với từ thông


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: cuongthich trong 10:37:38 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Phát biểu sai khi nói về mạch dao động LC là:
   A. i và q biến thiên cùng tần số và vuông pha.
   B. q và E biến thiên cùng tần số, cùng pha.
   C. B và i biến thiên cùng tần số và vuông pha.
   D. B và E biến thiên vuông pha, cùng tần số.
Mọi người giải chi tiết giúp nhé! Em cám ơn! ^-^
những câu ly thuyết kiểu này hs thường rất dễ sai. vì trong phần này có 2 cái nhìn thường giống nhau
* trong mạch LC thì B và E biến thiên vuông pha cùng tần số
* trong quá trình truyến sóng điện từ thì B và E vuông góc nhưng biến thiên cùng pha cùng tần số


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:43:36 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

những câu ly thuyết kiểu này hs thường rất dễ sai. vì trong phần này có 2 cái nhìn thường giống nhau
* trong mạch LC thì B và E biến thiên vuông pha cùng tần số
* trong quá trình truyến sóng điện từ thì B và E vuông góc nhưng biến thiên cùng pha cùng tần số

Em k rõ lắm phần này ạ. E ở đây là cường độ điện trường, Thầy có thể chứng minh hộ em mối liên hệ về pha giữa E & B, E và I đc k ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:52:17 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

i và q vuông pha : SGK => A đúng
E cùng pha u , u cùng pha q ( u = qc)=> B đúng
C sai  B cùng pha i ( có thể xem bài giảng ở đây http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=2254529) ( cũng đã học ở lớp 11)
E và q cùng pha ( câu B) (1)
B cùng i => B vuông q   (2)
từ (1) (2) => B vuông E => D đúng
chọn C