Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 12:12:45 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16530Tiêu đề: 3 bài Giao thoa ánh sáng, phóng xạ và con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 12:12:45 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy hướng dẫn cho em cách làm 3 bài này, em xin cảm ơn!

Bài 1: 1 khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda = 0.5 um chiếu sáng 2 khe hẹp S1 và S2 song song, cách đều S 1 khoảng L = 0.5m. Khoảng cách S1 S2 = a = 0.5mm. Màn ảnh đặt cách 2 khe 1 khoảng D=1m. Trên màn ảnh có hệ vân giao thoa. Tính bề rộng khe S để trên bàn không còn nhìn thấy hệ vân giao thoa nữa.        đáp án là 0.5mm
(bài này em không hiểu bề rộng khe S là gì, xin thầy giải thích giùm em)

Bài 2: Hạt nhân Ra (226, 88) phóng xạ ra hạt alpha và chuyển thành hạt X với chu kỳ bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 4.5 Ci. Khí heli được tạo thành trong thời gian 5 ngày có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn là ??    đáp án là 267,55 . 10^(-8) dm3

Bài 3: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m (m<400g) treo vào 1 lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật m theo phương thẳng đứng để vật đến vị trí lò xo dãn 4.5cm rồi truyền cho vật vận tốc 40cm/s hướng về vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với năng lượng E = 40mJ. Lấy g = 10m/s2. vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là ??     đáp án là   [tex]40\sqrt{2}cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng, phóng xạ và con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:53:29 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy hướng dẫn cho em cách làm 3 bài này, em xin cảm ơn!

Bài 1: 1 khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda = 0.5 um chiếu sáng 2 khe hẹp S1 và S2 song song, cách đều S 1 khoảng L = 0.5m. Khoảng cách S1 S2 = a = 0.5mm. Màn ảnh đặt cách 2 khe 1 khoảng D=1m. Trên màn ảnh có hệ vân giao thoa. Tính bề rộng khe S để trên bàn không còn nhìn thấy hệ vân giao thoa nữa.        đáp án là 0.5mm
(bài này em không hiểu bề rộng khe S là gì, xin thầy giải thích giùm em)

Bài 2: Hạt nhân Ra (226, 88) phóng xạ ra hạt alpha và chuyển thành hạt X với chu kỳ bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 4.5 Ci. Khí heli được tạo thành trong thời gian 5 ngày có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn là ??    đáp án là 267,55 . 10^(-8) dm3


Bài 1 đã có trên diễn đàn , em thử tìm xem

Bài 2 :
Do chu kỳ bán rã khá lớn nên ta sử dụng công thức gần đúng : [tex]e^{- x} \approx 1 - x[/tex]

Độ phóng xạ ban đầu : [tex]H_{0} = \lambda N_{0} \Rightarrow N_{0} = \frac{H_{0}}{\lambda }[/tex]

Số nguyên tử He được tạo thành trong thời gian 5 ngày cũng là số nguyên tử Ra bị phân rã :

[tex]N_{\alpha } = N_{0} ( 1 - e^{-\lambda t} )\approx N_{0}\lambda t = H_{0}.t[/tex]

Thể tích khí He cần tìm : [tex]V = \frac{N_{\alpha }}{N_{A}} 22,4 (l)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng, phóng xạ và con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:11:16 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Bài 3: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m (m<400g) treo vào 1 lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật m theo phương thẳng đứng để vật đến vị trí lò xo dãn 4.5cm rồi truyền cho vật vận tốc 40cm/s hướng về vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với năng lượng E = 40mJ. Lấy g = 10m/s2. vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là ??     đáp án là   [tex]40\sqrt{2}cm/s[/tex]