Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:28:08 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16528Tiêu đề: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:28:08 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 12,6 gam H2O và 22g CO2
Nếu thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X (H2SO4 , 140 độ) ( hiệu suất 2 ancol là 60%) thu được hỗn hợp Y
Cho toàn bộ hỗn hợp Y tác dụng với Na ( dư) thu được V lít H2
V =??


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:42:19 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
ete hóa nha mọi người
đánh lộn  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:47:05 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
[tex]n_{ancol}=0,2 \\ n_{C_2H_5OH}=n_{C_3H_7OH}=0,1 \\ n_{H_2}=\dfrac{1}{2}(n_{ancol \ du}+n_{H_2O})=\dfrac{1}{2}(0,2.0,04+0,2.0,03)=0,07[/tex]

Nãy nhầm tý ^^