Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 02:54:00 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16518Tiêu đề: Câu trắc nghiệm lý thuyết đề ĐHSP
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 02:54:00 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Giúp em câu này với, thầy cô có thể vẻ hình hay giải thích rõ để cho em dễ hiểu ạ

Câu 26, mã đề 312- ĐHSP, lần 3
Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có giá trị cực đại khi
A. cực bắc của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
B. cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực bắc nam liền kề
C. cực nam của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
D. cuộn dây ở vị trí khác các vị trí nói trên

em hỏi thêm vậy nếu đề hỏi là khi suất điện động có giá trị cực tiểu thì đáp án là ntn, mong mn giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: Câu trắc nghiệm lý thuyết đề ĐHSP
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:28:05 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Giúp em câu này với, thầy cô có thể vẻ hình hay giải thích rõ để cho em dễ hiểu ạ

Câu 26, mã đề 312- ĐHSP, lần 3
Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có giá trị cực đại khi
A. cực bắc của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
B. cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực bắc nam liền kề
C. cực nam của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
D. cuộn dây ở vị trí khác các vị trí nói trên

em hỏi thêm vậy nếu đề hỏi là khi suất điện động có giá trị cực tiểu thì đáp án là ntn, mong mn giải đáp
Đáp án B

Từ thông qua cuộn dây : [tex]\Phi = NBS cos(\omega t + \varphi )[/tex]

Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây phần ứng :

[tex]e = \Phi' = - NBS \omega sin(\omega t + \varphi )= NBS \omega cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi }{2})[/tex]

Khi một cực của nam châm hướng vào cuộn dây thì từ thông qua cuộn dây có thể cực đại hoặc cực tiểu ( tùy vào việc chọn hướng của vecto pháp tuyến ) : [tex]cos(\omega t + \varphi )= + - 1[/tex]

thì  [tex]sin(\omega t + \varphi )= 0[/tex] nên suất điện động  = 0

Khi [tex]sin(\omega t + \varphi ) = 1[/tex] ( suất điện động cực đại ) thì [tex]cos(\omega t + \varphi )= 0[/tex] . Nghĩa là [tex]\Phi = 0[/tex]

Lúc này : [tex]\vec{B} \perp \vec{n}[/tex] . Vậy : cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực bắc nam liền kề

Khi [tex]sin(\omega t + \varphi ) = - 1[/tex] ( suất điện động cực tiểu ) thì [tex]cos(\omega t + \varphi )= 0[/tex] . Nghĩa là [tex]\Phi = 0[/tex]

Lúc này : [tex]\vec{B} \perp \vec{n}[/tex] . Vậy : cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực bắc nam liền kề
Tiêu đề: Trả lời: Câu trắc nghiệm lý thuyết đề ĐHSP
Gửi bởi: JoseMourinho trong 07:34:31 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy nói rõ hộ em thêm phần này với, mấy phần này ở lớp 11 em không biết gì hết .
Khi một cực của nam châm hướng vào cuộn dây thì từ thông qua cuộn dây có thể cực đại hoặc cực tiểu ( tùy vào việc chọn hướng của vecto pháp tuyến )
Vd Khi vecto pháp tuyến hướng vô cực Nam thì từ thông qua cuộn dây lúc đó là cực đại hay cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: Câu trắc nghiệm lý thuyết đề ĐHSP
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:43:50 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy nói rõ hộ em thêm phần này với, mấy phần này ở lớp 11 em không biết gì hết .
Khi một cực của nam châm hướng vào cuộn dây thì từ thông qua cuộn dây có thể cực đại hoặc cực tiểu ( tùy vào việc chọn hướng của vecto pháp tuyến )
Vd Khi vecto pháp tuyến hướng vô cực Nam thì từ thông qua cuộn dây lúc đó là cực đại hay cực tiểu

Từ thông qua cuộn dây : [tex]\Phi = NBS cos \alpha[/tex]  ; Trong đó [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi [tex]\vec{n}[/tex] và
[tex]\vec{B}[/tex]

Do [tex]\vec{B}[/tex] hướng từ cực Nam đến cực Bắc nên  trong ví dụ của em đưa ra thì góc hợp bởi [tex]\vec{n}[/tex] và
[tex]\vec{B}[/tex] = 0 nên từ thông là cực đại !