Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:54:18 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16514Tiêu đề: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:54:18 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Khi nói về một hệ cơ học dao động cưỡng bức, phát biểu nào dưới đây là sai??
A. Dao động cưỡng bức gồm 2 giai đoạn. giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn ổn định
B................................... là dao động điều hòa
C tần số dao động cưỡng bức = tần số ngoại lực cưỡng bức
D biên độ ............ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức

Đáp án của họ là A
nhưng điều đó liệu có trái với điều sau đây k ạ?
http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=401&SubjectID=2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:28:05 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Khi nói về một hệ cơ học dao động cưỡng bức, phát biểu nào dưới đây là sai??
A. Dao động cưỡng bức gồm 2 giai đoạn. giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn ổn định
B................................... là dao động điều hòa
C tần số dao động cưỡng bức = tần số ngoại lực cưỡng bức
D biên độ ............ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức

Đáp án của họ là A
nhưng điều đó liệu có trái với điều sau đây k ạ?
http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=401&SubjectID=2
Thực ra nếu đọc kỳ em sẽ thấy
+ĐN dao động CB : là dao động khi chịu F=Focos(wt) mà trong giai đoạn ổn định.
+ Còn trong bài viết hay SGK nói rõ: khi chịu lực F=Focos(wt) thì nó trãi qua 2 giai đoạn
* giai đoạn chuyển tiếp
* giai đoạn ổn định: và giai đoạn này chính là Dao động cưỡng bừc