Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 09:16:11 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16502Tiêu đề: có vô cơ cần thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 09:16:11 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
cho 0,1 mol Na và m gam Al vào nước thu được dung dịch và chất rắn.Cho tiếp HCl vào bình thấy tạo ra 6,72 lít khí. Tìm m


Tiêu đề: Trả lời: có vô cơ cần thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 09:19:43 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
vì còn chất rắn nên Al dư==> số mol Al dư=0,2mol
mặt khác trong dd thì nNa=nAl=0,1 mol
vậy tổng số mol Al =0,3==>m=..


Tiêu đề: Trả lời: có vô cơ cần thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 10:21:19 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
cảm ơn bạn, bạn thử tính xem liệu có ra được đáp án 10,8 không. vì đáp án là vậy mà :) :)