Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Triều Dương trong 08:42:40 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16501Tiêu đề: Bài tập cơ học vật lí
Gửi bởi: Hoàng Triều Dương trong 08:42:40 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
BT: Cho thiết bị như hình . Thanh cứng MN có thể quay quanh điểm O. Biết khối lượng  của vật m1= 6 kg, độ dài các đoạn MN=50cm, MO=20cm, a=60 độ. Bỏ qua ma sát, trọng lượng của thanh và các sợi dây.
a, Tìm độ lớn của lực F để thanh MN đứng cân bằng.
b, Nếu không có lực F thì phải treo ở điểm N vật m2 có khối lượng bao nhiêu để thanh MN vẫn cân bằng?
c, Với vật m2 thoả mãn điều kiện câu b sẽ làm cho thanh MN cân bằng ở những địa điểm nào? Tại sao?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cơ học vật lí
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 09:00:25 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
BT: Cho thiết bị như hình . Thanh cứng MN có thể quay quanh điểm O. Biết khối lượng  của vật m1= 6 kg, độ dài các đoạn MN=50cm, MO=20cm, a=60 độ. Bỏ qua ma sát, trọng lượng của thanh và các sợi dây.
a, Tìm độ lớn của lực F để thanh MN đứng cân bằng.
b, Nếu không có lực F thì phải treo ở điểm N vật m2 có khối lượng bao nhiêu để thanh MN vẫn cân bằng?
c, Với vật m2 thoả mãn điều kiện câu b sẽ làm cho thanh MN cân bằng ở những địa điểm nào? Tại sao?

Bài viết vi phạm quy định 2 của diễn đàn , đề nghị bạn xem lại quy định !