Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:02:08 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16500Tiêu đề: Câu hỏi chương lượng tử khó cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:02:08 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
a)Bước sóng của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
b) Công thoát electron ở bề mặt kim loại đó
c)Bước sóng riêng của kim loại đó
d)Bước sóng của ánh sáng kích thích.
Nhờ thầy cô giải dùm.cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi chương lượng tử khó cần giải đáp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:18:59 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
a,b,d loại
chọn c