Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:33:45 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16499Tiêu đề: thắc mắc hóa cơ bản
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:33:45 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Hai chất là đồng phân cấu tạo của nhau thì
A. có cùng phân tử khối
B có công thức cấu tạo tương tự
C có cùng công thức phân tử
D có cùng công thức đơn giản nhất

đáp án của họ là D
phải chăng đáp án sai @@


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc hóa cơ bản
Gửi bởi: superburglar trong 07:42:39 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Cầu này đúng phải là C.chắc đáp án sai thôi