Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 05:24:07 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16496Tiêu đề: Bài Dao động điều hòa
Gửi bởi: ngochocly trong 05:24:07 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng có một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cả hai vật cùng được xét một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó với các phương trình li độ lần lượt là x1=3cos(5Pit/3+Pi/3)cm và  x2=3[tex]\sqrt{3}[/tex] cos(5Pit/3+5Pi/6)cm. Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là:
   A. 0,4s   B. 0,3s   C. 0,5s   D. 0,6s
Nhờ mọi người giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động điều hòa
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:43:15 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Bấm máy tính ta đc delta = l x1 - x2 l = 6. cos( 5.pi.t/3 ) => Thời điểm ngắn nhất <=> delta = 0 => t = 3/2.5 = 0,3s