Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: EL_DHVD trong 04:59:36 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16494Tiêu đề: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: EL_DHVD trong 04:59:36 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Đặt một con lắc lò xo nằm ngang trên một mặt phẳng có ma sát . Vật nặng có khối lượng m= 30g , K = 1,5 N/m . Ban đầu nén lò xo 1 đoạn Ao = 10cm , sau đó buông nhẹ thì độ dãn cực đại trong quá trình dao động là 2cm . Tính tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động của vật .
Mong mọi người giúp em .


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 05:13:23 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Đặt một con lắc lò xo nằm ngang trên một mặt phẳng có ma sát . Vật nặng có khối lượng m= 30g , K = 1,5 N/m . Ban đầu nén lò xo 1 đoạn Ao = 10cm , sau đó buông nhẹ thì độ dãn cực đại trong quá trình dao động là 2cm . Tính tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động của vật .
Mong mọi người giúp em .
HD làm
Tính hệ số ma sát: bảo toàn năng lượng
[tex]\frac{1}{2}kAo^{2}=\frac{1}{2}kA^{2}+\mu mg(A_{0}+A)\rightarrow \mu =...[/tex]
vị trí cân bằng mới cách VTCB cũ
[tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex]
vận tốc cực đại của vật là tại vị trí kof xo nén 1 doạn x0
bảo toàn năng lượng
[tex]\frac{1}{2}kAo^{^{2}}=\frac{1}{2}kx^{2}_{0}+\frac{1}{2}mv^{2}\rightarrow v=....[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: EL_DHVD trong 08:57:39 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Hình như bạn thiếu công của lực ma sát thì phải ?  ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:00:33 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Đặt một con lắc lò xo nằm ngang trên một mặt phẳng có ma sát . Vật nặng có khối lượng m= 30g , K = 1,5 N/m . Ban đầu nén lò xo 1 đoạn Ao = 10cm , sau đó buông nhẹ thì độ dãn cực đại trong quá trình dao động là 2cm . Tính tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động của vật .
Mong mọi người giúp em .
HD làm
Tính hệ số ma sát: bảo toàn năng lượng
[tex]\frac{1}{2}kAo^{2}=\frac{1}{2}kA^{2}+\mu mg(A_{0}+A)\rightarrow \mu =...[/tex]
vị trí cân bằng mới cách VTCB cũ
[tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex]
vận tốc cực đại của vật là tại vị trí kof xo nén 1 doạn x0
bảo toàn năng lượng
[tex]\frac{1}{2}kAo^{^{2}}=\frac{1}{2}kx^{2}_{0}+\frac{1}{2}mv^{2}\rightarrow v=....[/tex]

thiếu ma sát
1/2 mv^2 + 1/2 k x^2 + umg( A-x) = 1/2 k A^2


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:10:34 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Ờ đúng rồi , ra 0,42  ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:41:20 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Đặt một con lắc lò xo nằm ngang trên một mặt phẳng có ma sát . Vật nặng có khối lượng m= 30g , K = 1,5 N/m . Ban đầu nén lò xo 1 đoạn Ao = 10cm , sau đó buông nhẹ thì độ dãn cực đại trong quá trình dao động là 2cm . Tính tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động của vật .
Mong mọi người giúp em .


Có thể tính nhanh như sau :

[tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex]

Tốc độ lớn nhất của vật :  [tex]v_{max} = A \omega = ( A_{0} - x_{0} )\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]