Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: DuyKim trong 04:27:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16493Tiêu đề: Bài điện học cần thầy cô và mọi người giải đáp
Gửi bởi: DuyKim trong 04:27:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
1.Một vòng dây đồng mảnh ,kín,hình tròn được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.Cảm ứng từ có độ lớn 0,5T.trong vòng dây có dòng điện cường độ 5A.Tính lực căng của vòng dây.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học cần thầy cô và mọi người giải đáp
Gửi bởi: tmtd trong 11:44:15 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
1.Một vòng dây đồng mảnh ,kín,hình tròn được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.Cảm ứng từ có độ lớn 0,5T.trong vòng dây có dòng điện cường độ 5A.Tính lực căng của vòng dây.

Lực tác dụng lên lên một đơn vị chiều dài [tex]\Delta l<<[/tex] là [tex]F_{1}=BI\Delta l[/tex]
Vì vòng dây là một vòng tròn nên có tính đối xứng, hay có một lực F2 trực đối với F1. Hợp lực là 0. và Fn trực đối với F(n-1)... hợp lực là 0. Nên lực căng của dây là 0Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học cần thầy cô và mọi người giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:21:31 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
K hiểu tmtd nói gì cho lắm. ^^

Bài này có nhiều cách giải. bạn có thể chia vòng tròn thành nhiều phần, Tốt nhất nên chia thành 1/2 hoặc 1/4 vòng tròn.

Giải :
Xét 1/2 vòng tròn, Các lực t/d vào nửa vòng dây gồm : lực từ, lực căng dây ở 2 đầu dây.( giữa các phần tử của sợi dây cũng có lực căng nhưng chúng là nội lực tự triệt tiêu lẫn nhau nên chỉ còn lực căng dây ở 2 đầu như hình vẽ )
Xét 1 đoạn dây nhỏ độ dài dl chịu td của lực từ là [tex]dF= I.B. dl=IBRd\alpha[/tex] có chiều như hình vẽ. Do tính đối xứng của nửa vòng dây nên Lực từ theo phương Ox là = 0. Hay [tex]F=Fy=\int dFy=\int_{-\pi /2}^{\pi /2}{ IB.R.cos \alpha d\alpha}=2IBR[/tex]

Phương trình cân bằng lực : F từ =2T [tex]\Rightarrow T=IBR[/tex]