Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 03:47:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16492Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:47:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Phản ứng nhiệt hạch
D+D --> X+n+3,25 MeV
Cho độ hụt khối của D là 0,0024u
1uc^2 = 931 MeV
Năng lượng liên kết của X là?
( mọi người tính hộ mình cái đáp án, đáp án của họ là 7,72MeV, nhưng mình k tính ra như vậy)


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 04:02:54 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Phản ứng nhiệt hạch
D+D --> X+n+3,25 MeV
Cho độ hụt khối của D là 0,0024u
1uc^2 = 931 MeV
Năng lượng liên kết của X là?
( mọi người tính hộ mình cái đáp án, đáp án của họ là 7,72MeV, nhưng mình k tính ra như vậy)
năng lượng của phản ứng là
[tex]E=E_{X}-2E_{D}\rightarrow 3,25=E_{X}-2.0.0024uc^{2}\rightarrow E_{X}=7,72MeV[/tex]