Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maichel trong 03:46:50 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16491Tiêu đề: Bái sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: maichel trong 03:46:50 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB = l = 1m, khối lượng dây m0 = 50g, quả cân có khối lượng m = 125g. Lấy g = 10m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng
 A. 3.    B. 6.    C. 5.    D. 4.
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/984289_337726402996934_1420967688_n.jpg


Tiêu đề: Trả lời: Bái sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:23:00 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB = l = 1m, khối lượng dây m0 = 50g, quả cân có khối lượng m = 125g. Lấy g = 10m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng
 A. 3.    B. 6.    C. 5.    D. 4.
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/984289_337726402996934_1420967688_n.jpg
HD em tự tính
+Mật độ khối lượng : [tex]\mu = m/L[/tex]
+ trọng lực vật nặng đóng vai trò lực căng dây ==> [tex]F=m_o.g[/tex]
+ vận tốc truyền sóng : [tex]v=\sqrt{F/\mu}[/tex]
+L=k.v/2f ==> k