Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 02:06:12 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16490Tiêu đề: bài thủy phân peptit cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 02:06:12 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Thủy phân hợp chất:
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH thì thu được nhiều nhất bao nhiêu [tex]\alpha[/tex]- amino axit?
a. 3
b. 5
c. 2
d. 4
mình làm ra 4 nhưng đáp án lại là 3, giải thích giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: bài thủy phân peptit cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:22:45 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
tạo ra 4 amino axit
ala , gly
sau đó là
NH2 -CH2-CH2 -COOH
và cuối cùng là NH2-CH(C6H5)-COOH
trong đó có 1 chất k phairt alpha amino ( chất tô đỏ)
vậy đáp án phải là 3