Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trungkienvatli_2989 trong 12:56:06 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16489Tiêu đề: NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 12:56:06 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Cho phản ứng tổng hợp He: Li[7;3]+H[1;1]-->He[2;4]+He[2;4]. nếu tổng hợp từ 1g Li thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước ở 0 độ C? Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 9,02MeV.


Tiêu đề: Trả lời: NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:17:34 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
B1: tính số hạt
N = m/M . 6.02.10^23
B2: tính năng lượng tỏa ra
Q= N. 9,02 MeV
đổi ra Jun thì nhân 1,6.10^-13
B3
áp dụng Q= mc denal t
dental t = 100 - 0 = 100
c = 4200
B4 : bấm máy tính và bấm thanks nếu thấy đúng ^^


Tiêu đề: Trả lời: NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 01:24:46 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
đổi từ MeV sang J thì phải nhân cho 1,6*106-19 chứ ạ
em không biết M là của Li hay của He
mong được xem lại và trả lời ạ


Tiêu đề: Trả lời: NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:14:17 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
đổi từ MeV sang J thì phải nhân cho 1,6*106-19 chứ ạ
em không biết M là của Li hay của He
mong được xem lại và trả lời ạ

M của Li
ng ta đang cho m của Li mà
có thể hiểu 1 hạt nhân thì có 1 phản ứng, 1 phản ứng tỏa ....
vậy nên phải tính số phản ứng
số phản ứng = số hạt nhân = số mol . 6,02.10^23
cho chất nào thì tính số mol chất ấy
1eV = 1,6 . 10^-19J
1MeV = 1,6 . 10^-13 J